Etapy efektywnej kontroli

Kiedy do naszej firmy przychodzi wiadomość o jakiejkolwiek kontroli, zwykle myślimy o trudnościach i niewygodzie, jaka może się z tym wiązać. Jeśli mamy pewność, że osoba odpowiedzialna za działania, które mają zostać poddane kontroli, rzetelnie wykonywała swoje obowiązki, możemy także z pełnym zaufaniem przejść kolejne etapy procesu kontroli.

Analogicznie - jeśli w naszej firmie obowiązkami związanymi z gromadzeniem i przechowywaniem danych osobowych zajmował się administrator danych, kontrola UODO nie będzie dla nas stanowiła problemu. Na każdą z jej etapów będziemy dobrze przygotowani i uda nam się efektywniej współpracować instytucjami kontrolującymi.